Name Total creditRecent average credit Country
1) Grzegorz Roman Granowski 4,057,294,711 1,314.85 Poland
2) Profile tito 775,771,373 1,946,832.12 Poland
3) oscark 457,981,853 290,335.50 Poland
4) kain 404,827,045 255,543.13 Poland
5) Aleksander 401,265,495 0.09 Poland
6) Profile [B@P] Daniel 371,671,089 2,686.91 Poland
7) zablociak 302,966,028 0.09 Poland
8) Profile PDH 234,270,637 0.09 Poland
9) LQG 231,506,482 105,340.86 Poland
10) SKB@P 224,665,640 0.08 Poland
11) Filu 166,510,455 0.10 Poland
12) Vrael 129,098,639 12,269.37 Poland
13) Thyme 124,678,325 0.08 Poland
14) Sebastian M. Bobrecki 110,801,812 0.10 Poland
15) sob 106,992,900 0.09 Poland
16) Profile AL ADIM 100,303,205 0.09 Poland
17) Karol91 97,685,650 0.10 Poland
18) rp1polska 85,229,929 0.09 Poland
19) Peciak 73,588,036 0.09 Poland
20) gaballus 72,363,859 0.09 Poland
Next 20