Name Total creditRecent average credit Country
1) Grzegorz Roman Granowski 4,016,606,361 4,859,957.44 Poland
2) Profile tito 488,087,298 1,740,647.85 Poland
3) oscark 416,376,128 299,859.29 Poland
4) Aleksander 401,265,495 0.09 Poland
5) Profile [B@P] Daniel 362,779,214 7,439.98 Poland
6) zablociak 302,966,028 0.09 Poland
7) kain 299,386,882 1,122,832.36 Poland
8) Profile PDH 234,270,637 27,021.06 Poland
9) SKB@P 224,665,640 0.08 Poland
10) LQG 191,411,882 338,699.06 Poland
11) Filu 166,510,455 0.10 Poland
12) Thyme 124,678,325 0.08 Poland
13) Sebastian M. Bobrecki 110,801,812 0.10 Poland
14) sob 106,992,900 0.09 Poland
15) Profile AL ADIM 100,303,205 0.09 Poland
16) Vrael 98,578,200 19,397.80 Poland
17) Karol91 97,685,650 0.10 Poland
18) rp1polska 85,229,929 0.09 Poland
19) Peciak 73,588,036 0.09 Poland
20) gaballus 72,363,859 0.09 Poland
Next 20