Name Total creditRecent average credit Country
1) Grzegorz Roman Granowski 2,830,470,486 7,243,110.29 Poland
2) Profile tito 263,081,973 1,437,860.09 Poland
3) Profile [B@P] Daniel 224,702,964 1,259,390.74 Poland
4) kain 194,344,825 540,879.34 Poland
5) LQG 146,410,807 330,649.58 Poland
6) oscark 372,668,203 245,733.79 Poland
7) Azaney 4,904,100 66,252.26 Poland
8) ByRad 59,066,285 61,317.72 Poland
9) Loki 3,631,400 29,402.17 Poland
10) tomek 10,839,823 23,595.84 Poland
11) Maciej 25,775,682 16,822.46 Poland
12) barcik 6,381,087 11,574.23 Poland
13) Thyme 124,604,125 10,492.20 Poland
14) MartaJ 1,225,525 9,752.42 International
15) Kuba Svensk 25,408,400 9,419.22 Poland
16) yarq 13,623,325 9,128.04 Poland
17) Eliksir 522,100 8,379.75 Poland
18) Ola 221,100 4,199.14 Poland
19) drWarlock 11,655,000 3,054.56 Poland
20) I. Thorne 613,325 2,679.90 Poland
Next 20