Name Total creditRecent average credit Country
1) Profile tito 861,977,423 1,516,618.89 Poland
2) Grzegorz Roman Granowski 4,088,554,786 677,096.31 Poland
3) kain 444,224,845 490,905.31 Poland
4) rime 61,448,775 315,657.97 Poland
5) LQG 247,454,682 202,469.38 Poland
6) Krzysztof_F 5,040,075 179,425.46 Poland
7) Kuba Svensk 71,945,324 138,011.48 Poland
8) TJM 32,702,396 94,194.40 Poland
9) 8470p 1,322,700 84,806.89 Poland
10) legen_dary 53,665,050 81,327.33 Poland
11) TheSoKaI 8,182,450 27,539.04 Poland
12) Mateusz Pasek 4,732,150 27,413.72 Poland
13) ByRad 74,184,835 24,901.65 Poland
14) Paudys 8,106,696 23,865.28 Poland
15) oscark 460,884,503 22,683.51 Poland
16) przemo70 2,510,450 19,997.85 Poland
17) Tomislaw 1,312,750 18,819.57 Poland
18) I. Thorne 6,391,575 18,030.50 Poland
19) Arek 7,656,100 16,490.95 Poland
20) Mateusz Wiska 8,693,875 14,892.44 Poland
Next 20