Name Total creditRecent average credit Country
1) rime 88,416,075 376,560.33 Poland
2) Vrael 154,742,664 292,085.22 Poland
3) 4ys 8,572,500 287,398.79 Poland
4) Profile tito 905,896,523 262,468.72 Poland
5) LQG 271,754,682 192,735.05 Poland
6) TheSoKaI 22,491,525 181,677.59 Poland
7) Krzysztof_F 24,541,575 178,265.10 Poland
8) legen_dary 66,384,825 113,436.91 Poland
9) kain 460,617,470 91,638.67 Poland
10) Kuba Svensk 81,135,524 61,092.20 Poland
11) Mateusz Pasek 11,908,975 59,977.53 Poland
12) Paudys 11,792,196 32,730.02 Poland
13) 8470p 15,169,725 32,549.02 Poland
14) przemo70 5,063,000 25,329.97 Poland
15) jerzymaczewski 1,368,300 21,791.20 Poland
16) Arek 10,066,375 15,834.91 Poland
17) Daniel ChydziƄski 1,555,200 14,637.50 Poland
18) Marius 17,014,843 14,229.28 Poland
19) ByRad 76,317,535 8,812.88 Poland
20) bartek2 18,035,292 5,684.33 None
Next 20