Name Total creditRecent average credit Country
1) Profile tito 557,217,098 1,480,262.64 Poland
2) kain 333,902,224 520,554.83 Poland
3) Hubert Kozinski 34,690,351 325,736.52 Poland
4) Profile Jerzy_Przytocki 46,887,470 303,338.40 Poland
5) LQG 203,747,857 248,365.36 Poland
6) oscark 426,473,128 184,019.84 Poland
7) Vrael 101,306,619 159,348.67 Poland
8) Kuba Svensk 48,270,274 137,101.40 Poland
9) legen_dary 33,819,425 108,891.02 Poland
10) Grzegorz Roman Granowski 4,016,606,361 83,783.43 Poland
11) michal_saper 24,278,571 65,841.00 Poland
12) Profile mj19 10,007,125 48,016.15 Poland
13) ByRad 71,770,785 44,791.76 Poland
14) TJM 25,169,171 44,485.04 Poland
15) Maciej 28,687,282 36,143.12 Poland
16) Arek 5,547,375 28,150.97 Poland
17) Tytaj11 7,253,600 16,460.39 International
18) I. Thorne 1,342,350 14,103.57 Poland
19) Edi 9,733,750 13,092.14 Poland
20) Biedron 9,008,177 10,707.52 Poland
Next 20