Name Total creditRecent average credit Country
1) vongole 2,060,370,088 985,885.55 Japan
2) aqua@sky 1,111,802,789 0.12 Japan
3) skuramochi 663,360,148 0.08 Japan
4) hiro-beat 581,714,677 95,812.45 Japan
5) Q_Q@ffxiv@mmo 355,082,296 0.10 Japan
6) sadism@hneta 289,722,696 0.10 Japan
7) Kagura Kagami@jisaku 233,206,165 0.09 Japan
8) choro37 230,504,848 488.12 Japan
9) YTSHJM 221,759,076 258,529.14 Japan
10) Carat@precure 200,041,175 0.09 Japan
11) Naoki 183,728,756 1,739.89 Japan
12) takashi_m 182,339,871 0.09 Japan
13) hermit 158,887,074 0.09 Japan
14) KECH 134,761,919 0.10 Japan
15) siihei 128,213,819 0.09 Japan
16) sharakuh@EAnewsplus 118,189,985 0.09 Japan
17) ArcSedna 116,166,214 42,672.32 Japan
18) sinbun 112,073,659 4,934.96 Japan
19) tomo@body 111,929,953 146,125.34 Japan
20) Prof.Korosuke@jisaku 111,615,500 0.08 Japan
Next 20