Name Total creditRecent average credit Country
1) vongole 1,920,417,812 631,784.39 Japan
2) aqua@sky 1,111,745,983 2,218.69 Japan
3) skuramochi 663,360,148 0.08 Japan
4) hiro-beat 571,335,164 18,531.51 Japan
5) Q_Q@ffxiv@mmo 355,082,296 0.10 Japan
6) sadism@hneta 289,722,696 8.24 Japan
7) Kagura Kagami@jisaku 233,206,165 0.09 Japan
8) choro37 222,669,877 3,741.26 Japan
9) Carat@precure 200,041,175 0.09 Japan
10) YTSHJM 187,972,128 127,995.76 Japan
11) takashi_m 182,339,871 0.09 Japan
12) Naoki 181,526,020 0.09 Japan
13) hermit 158,887,074 0.09 Japan
14) KECH 134,761,919 0.10 Japan
15) siihei 128,213,819 0.09 Japan
16) sharakuh@EAnewsplus 118,189,985 0.09 Japan
17) Prof.Korosuke@jisaku 111,615,500 0.08 Japan
18) ryoalmighty 107,232,061 0.10 Japan
19) ArcSedna 103,933,288 0.10 Japan
20) tomo@body 95,680,469 37,040.36 Japan
Next 20